Sume foarte mari au fost date pentru alocaţiile pentru susţinerea familiei. Banii care s-au plătit în septembrie 2020 au totalizat 26,517 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 170,13 lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În luna septembrie, erau înregistraţi 155.860 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai mulţi fiind în judeţele Bacău – 9.540, Suceava – 8.873 şi Vaslui – 8.298.

De asemenea, la finalul lunii septembrie, erau suspendaţi de la plată 19.875 de beneficiari, cei mai mulţi din Giurgiu – 1.844, Buzău – 1.661 şi Dolj – 1.368.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele Timiş – 206,39 lei, Braşov – 194,58 lei şi Arad -192,65.

Beneficiul a fost instituit de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se adresează familiilor ce au în îngrijire copii şi realizează venituri mai mici decât pragul stabilit de lege.

Alocația familiei poate fi obținută chiar dacă unul dintre copii are multe absențe nemotivate. În familiile cu mai mulți copii, dacă unul dintre aceștia are mai mult de 20 de absențe nemotivate, atunci el nu este luat în calcul pentru acordarea ajutorului social, dar absențele sale nici nu pot cauza pierderea întregii alocații pentru familia respectivă.

Cu toate acestea, părinții pot solicita alocația și pentru acel copil care repetă anul școlar sau care a lipsit nemotivat de mai bine de 20 de ori, dar numai după începerea anului școlar/semestrului următor.

Alocația se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. Aceste documente trebuie depuse de reprezentantul familiei la primăria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.