Banca Transilvania a înregistrat un indice de subscriere de 93,89% la majorarea capitalului social, valoarea subscrierii fiind de 112,7 milioane lei. Consiliul de Administrație al băncii anunță încheirea perioadei de subscriere pentru acționarii care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare 29 septembrie – 19 octombrie, precum și pentru cei înscriși în Registrul Acționarilor la data de 14 mai.
„Sunt mândru să constat că, în ciuda climatului economic internațional și local extrem de dificil, acționarii noștri au încredere în perspectivele Băncii Transilvania”, a declarat Horia Ciorcilă, președintele CA al BT.
Majorarea de capital prin emiterea acțiuni noi în valoare nominală de 1 leu fiecare s-a ridicat la o valoare totală de 391,58 milioane lei, fiind utilizate trei resurse: capitalizarea rezervelor constituite din profitul net existente în sold în sumă de 173,9 milioane lei, noi aporturi de capital social sub formă cash din partea acționarilor înregistrați la 14 mai în sumă de 120 milioane lei și utilizarea primelor de emisiune integral încasate în sumă de 97,68 milioane lei.
Numărul de acțiuni rămase nesubscrise este 7,32 milioane. Dintre acestea, 6 milioane acțiuni vor fi incluse în programul de fidelizare a angajaților, iar diferența de 1,32 milioane vor fi înaintate prin ofertă adresată unui număr de circa 100 de investitori, la prețul de 1,1 lei pe acțiune.
Procentul de acțiuni nesubscrise este aproape egal cu cel care revine acționarului SIF Banat-Crișana, care deține 5%, și care a contestat în instanță majorarea de capital social. Procesul este încă pe rol, însă operațiunea de majorare a continuat deoarece instanța nu a dispus stoparea acesteia.