Bacalaureat 2024. Elevii susțin proba orală la limba și literatura română

Bacalaureat 2024. Conform unui comunicat emis de Ministerul Educaţiei duminică, evaluarea competenţelor din cadrul primei sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat 2024 (iunie – iulie) va avea loc în perioada 17 – 27 iunie.

Iată calendarul probelor, potrivit sursei citate:

  • 17 – 19 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 19 – 20 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 19 – 21 iunie: evaluarea competenţelor digitale (proba D);
  • 25 – 27 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C);.

Conform datelor înregistrate și furnizate de comisiile județene și de comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidați (119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare) sunt așteptați să participe la această sesiune a examenului. Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Cum se efectuează evaluarea competențelor lingvistice și digitale

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale, este realizată, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori: unul care a predat disciplina respectivă la clasă şi un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ. Dacă această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli.

Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională sunt exprimate prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, conform grilelor naționale sau europene. Astfel, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins.

Rezultatele evaluării competențelor digitale sunt exprimate prin stabilirea nivelului de competență conform standardelor europene recunoscute în domeniu și în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

examen bacalaureat
Începe examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024 / SURSA FOTO: Dreamstime

Probele sunt monitorizate audio-video

Probele sunt monitorizate audio-video. Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări sau orice alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea acestor dispoziții duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost utilizate sau nu.

Dacă un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba, a mai precizat Ministerul Educației.

Reprezentanții presei pot avea acces în unitățile de învățământ liceal care organizează probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau în centrele de examen doar cu avizul președintelui comisiei și însoțiți de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări, fotografii, preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.

Proba obligatorie a profilului este programată marți, 2 iulie

Conform calendarului examenului național de Bacalaureat, probele scrise din sesiunea iunie – iulie 2024 încep luni, 1 iulie, cu Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată marți, 2 iulie, fiind urmată joi, 4 iulie, de proba la alegere a profilului și specializării. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura vineri, 5 iulie.

Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 8 iulie (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune între orele 12:00 și 18:00 în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 12 iulie.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut minimum nota 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puțin media 6 la probele scrise.