Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) a anunţat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect: "Expertiza tehnică asupra lucrărilor executate pentru obiectivul Autostrada Orăștie – Sibiu, lot 3, cuprins între km 43+855 – km 65+965, în lungime de 22,11 km", se arată într-un comunicat al Companiei.

"CNADNR SA, în calitate de Beneficiar, a încheiat în data de 20 mai 2011 Contractul de 'Proiectare și Execuție Autostrada Orăștie – Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965' cu firma italiană Salini Impregilo Spa, în calitate de Antreprenor. Din cauza a nerespectării obligațiilor asumate de către Antreprenor, în data de 13 ianuarie 2016, CNADNR S.A a notificat Antreprenorul cu privire la încetarea contractului menționat, în conformitate cu prevederile contractuale", menţionează comunicatul.

Potrivit documentului citat, "în vederea finalizării acestui obiectiv, având în vedere stadiul execuției lucrărilor, a defectelor existente în șantier și a lucrărilor rămase de executat, se impune clarificarea calității și cantității lucrărilor executate în șantier prin expertizarea acestora. Expertiza se va pronunța și asupra Proiectului tehnic de execuție".

Valoarea estimată a contractului de 1,8 milioane de lei fără TVA, (inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute în procent de 10% din valoarea serviciilor), sumă ce va fi suportată din garanția de bună execuție a contractului reziliat.

Durata contractului este 15 luni de la data intrării în vigoare. Primele 5 luni ale contractului sunt pentru finalizare expertizei tehnice. După primele 3 luni de la începerea contractului vor urma 12 luni necesare pentru instalarea sistemului de monitorizare a zonelor cu instabilitate a terenului.

Astfel, în cazul în care, în urma expertizei se vor constata deficienţe la materiale sau execuţie, e posibil ca oficialii CNADNR  să ne anunţe, în primăvara anului viitor, că alte porţiuni din acest tronson urmează să fie demolate.