Automatele vor fi montate eşalonat în staţiile Apărătorii Patriei, Piaţa Sudului, Eroii Revoluţiei, Piaţa Unirii I, Piaţa Unirii 2, Universitate, Piaţa Romană, Aviatorilor, Titan, Nicolae Grigorescu 1, Dristor 1, Eroilor, Lujerului, Gorjului, Păcii, Grozăveşti, Crângaşi (2 aparate), Basarab, (Gară de Nord 1, Piaţa Victoriei 2, Obor, Piaţa Iancului, Aurel Vlaicu, 1 Mai, 1 Decembrie 1918, Anghel Saligny, Preciziei, Pipera. Republica, Ştefan cel Mare, Piaţa Muncii, Berceni, Pajura şi Parc Bazilescu.
“AVC-ul folosit pentru vânzarea titlurilor de călătorie cu metroul a fost dezvoltat astfel încât să poală fi utilizat şi de persoanele cu dizabilităţi”, se arată într-un comunicat al Metrorex.
Automatul de vândut cartele conţine un ecran de comandă (touch screen), în limbile română şi engleză, poziţionat astfel încât să asigure o bună vizibilitate şi afişează un meniu uşor de folosit de către călător.
Plata se va putea face în monede şi bancnote româneşti indicate pe aparat sau cu card bancar tip Visa şi MasterCard.