Salariații, dar și persoanele care obțin venituri din activități independente ori agricole pot să beneficieze de concediu de acomodare de până la un an de zile, dar și de o indemnizație. 

Conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, persoana care adoptă un copil poate beneficia de concediul de acomodare și de o indemnizație lunară. Dacă e vorba de o adopție de către o familie, oricare din cei doi soți poate obține aceste beneficii.

Aceste măsuri sunt valabile pentru persoanele care aleg să adopte copii.

Concediul de acomodare poate fi obținut pentru cel mult un an, urmând ca acesta să fie obținut în urma unei cereri a persoanei adoptatoare sau care urmează să adopte. La cerere, se va anexa documentul care atestă mutarea copilului la adoptator, certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, conform Avocatnet.ro. 

Se vor da lunar bani de la stat pentru persoanele care adoptă copii de peste trei ani, cu handicap sau frați. Totul este prevăzut într-un proiect adoptat de Senat.

Pentru calcularea indemnizației de acomodare, se ține cont de indicatorul social de referință (ISR), indemnizația de acomodare având o valoare de 3,4 ISR. Valoarea unei astfel de unități fiind de 500 de lei, indemnizația, astfel, fiind 1.700 de lei.

Potrivit sursei citate, perioada concediului de acomodare este considerată vechime în muncă, în serviciu și în specialitate. În plus, perioada de concediu va fi asimilată și stagiului de cotizare pentru obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei, a şomajului şi a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, transmite a1.ro.

Guvernul a introdus în Legea adopției noi stimulente financiare. 

„Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR (indicator social de referință, în valoare de 500 de lei – n.red.), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei, se afla în una din următoarele situații: a) avea vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani; b) era încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; c) făcea parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună”, scrie în proiectul de lege adoptat azi.

 

Doar pentru un copil, statul va da 600 lei. În cazul în care copilul adoptat este mai mare de șapte ani, este încadrat în grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună, cel care l-a adoptat va primi 900 lei. 

Dacă acel copil va îndeplini două condiții, adoptatorul va încasa cu 25% mai mult.

În cazul în care copilul îndeplinește toate cele trei condiții menționate, indemnizația va crește cu 50%, adică cei care l-au adoptat pot încasa ți 1 350 lei.

De acești bani veți beneficia până când cel adoptat va împlini 18 ani.

Desigur, dacă tânărul își va continua studiile, va beneficia de bani până la 26 de ani.

Mai mult, adoptatorii vor putea deconta mai multe cheltuieli, în limita a 1 500 lei pe an. Este vorba despre  asigurarea unor servicii destinate recuperării/ reabilitării copilului adoptat.

De asemenea, cheltuielile de transport și cazare ocazionate adoptatorului la participarea la procedura potrivirii practice cu copilul din alt județ vor fi decontate în limita a 200 de lei/zi/persoană, după cum scrie în proiect.