Aceasta este doar una dintre măsurile pe care Executivul le va putea adopta în caz de criză de aprovizionare, potrivit unui proiect pregătit la nivel guvernamental, anunță Profit.ro.

Printre măsurile care vor putea fi adoptate în caz de criză majoră se numără și impunerea de  restricții suplimentare de viteză pentru autovehicule, limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule, măsuri de raționalizare a consumului (fie prin cantitate, fie, în circumstanțe extreme, prin alocare, corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere), restricționarea temporară a cantităților de produse petroliere care pot fi achiziționate, prin limitarea vânzării/achiziției individuale de produse petroliere la o anumită cantitate, inclusiv prin interdicția completă privind vânzările de carburanți în alte recipiente/containere (canistre) și/sau prin restricționarea temporară a utilizării parcului auto și limitarea și/sau interzicerea temporară a exportului de produse petroliere, conform prevederilor Planului de urgență.

Proiectul pune în aplicare Hotărârea Guvernului nr. 795/2018, în vigoare din 10 octombrie, prin care a fost aprobat Planul de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală.

Hotărârea respectivă a fost luată în aplicarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve de țiței și/sau  produse petroliere, care transpune Directiva 2009/119/CE a Consiliului privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere, care stabilește condițiile de constituire și menținere a unui nivel minim al stocurilor de țiței și/sau produse petroliere, în scopul garantării siguranței în aprovizionare, în cazul situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, al situațiilor de urgență deosebită sau al situațiilor de criză locală.