Un nou proiect care vizează pensiile a fost depus la Senat. Este vorba despre propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, depusă de senatorul ALDE Marius Nicoară.

Primele două alineate ale articolului 37 din prezenta lege prevăd că: „(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii”. Noua propunere legislativă introduce şi alineatul 3, care prevede că: „(3) Excepție de la articolele (1) și (2), contribuțiile de la asigurări sociale în cazul aleșiilor locali se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii, precum și la calcularea valorii pensiei publice pentru primari, consilieri locali, consilieri județeni și președinți de consilii județene”, potrivit dcnews.ro.

Proiectul iniţiat de senatorul Marius Nicoară mai prevede şi prevede modificarea alineatelor 1 și 2 ale articolului 165 din Legea pensiilor, privind punctajele lunare care se aplică și aleșilor locali:

„Art. 165 – (1) La determinarea punctajelor lunare, care se aplică și pentru aleșii locali din administrația publică locală, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

  1. a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
  2. b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
  3. c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare. Aceste prevederi se aplică și pentru aleșii locali (primar, consilier local, consilier județean, președinte de consiliu județean) care au avut contribuții în sistemul asigurărilor sociale și de pensii de stat”.

Senatorul precizează că propunerea sa legislativă are în vedere eliminarea unor inechităţi sociale ce îi afectează pe aleşii locali: „Prezenta propunere legislativă vine în contextul eliminării unor inechități sociale, care se aplică la acordarea pensii publice pentru cei care sunt aleși locali. Am avut în vedere să fie eliminate anumite inechități sociale și de contribuție în sistemul de pensii publice, în condițiile în care o serie de angajați ai caselor județene de pensii interpretează prevederile Legii nr.263/2010 după o serie de opinii subiective fără argumentație juridică și se folosesc de anumite lacune legislative existente.”