Termenul de depunere a Declaraţiei unice este marţi, 30 iunie. Anunțul a fost făcut de ANAF care a explicat că este vorba despre formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice”, al cărui termen a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

ANAF a încercat să-i ajute printr-o sesiune online pe Facebook dar foarte mulți români nu reușesc s-o completeze fără ajutor.

Declarația unicã se utilizeazã atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din:

• activitãți independente

• drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursã

• cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendã

• activitãți agricole

• pisciculturã și/sau silviculturã

• transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Persoanele care beneficiază de bonificații

ANAF reaminteşte şi faptul că, dacă Declaraţia unică este depusă până la 30 iunie, inclusiv, persoanele fizice vor beneficia şi de bonificaţii. Astfel, pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare integral până la data 30 iunie 2020, inclusiv.

ANAF a reamintit contribuabililor că pot depune Declaraţia unică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.