Ministerul Mediului a schimbat în ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasă o marjă mare de apreciere inspectorilor Administraţiei Fondului pentru Mediu. Românii vor suporta o taxă de depozitare, pe lângă taxa de salubrizare.

Modificările aduse prin ordinul de ministru aprobat în 28 decembrie sunt substanțiale, în special în domeniile cu expunere largă pe piață, cum este cazul deșeurilor de ambalaje, dar și pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Ordinul prevede expres modalitatea de stabilire a greutății deșeurilor de ambalaje, anvelope, DEEE (echipamentele electrice şi electronice) și de baterii și acumulatori, respectiv pe baza informațiilor cuprinse în anumite tipuri de documente – facturi și anexele la acestea, avize de însoțire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fișe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de cate ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante. Acestea sunt enumerate neexhaustiv și generic in Ordin, iar in acest context, se poate considera ca este lăsată o destul de mare marjă de apreciere personalului cu atribuții de control al Administrației Fondului pentru Mediu, potrivit Laurei Grigore, senior associate în cadrul casei de avocatură PeliFilip.

Un alt punct important este legat de suplimentarea și completarea condițiilor imperative pentru luarea în calcul a cantităților de deșeuri de ambalaje la îndeplinirea obiectivelor legale. Printre acestea, și obligația operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului de a respecta anumite cerințe specifice reglementate în Anexa nr. 2 la Metodologie – cerințe care se referă practic la o diagramă pentru evaluarea operației de valorificare drept operație de reciclare și care se aplică operației la care a fost supus materialul de ambalare, mai arată avocatul.

În domeniul obligațiilor cu privire la DEEE, se specifică posibilitatea operatorilor economici producători de a realiza obligațiile anuale de colectare în sistem mixt – respectiv în mod individual și/ sau prin transfer de responsabilitate.

 

Cu privire la obligația de plată stabilită de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contribuția aferentă neîndeplinirii țintelor de colectare a DEEE, în cazul producătorilor care au transferat resposabilitatea, aceasta este prevăzută expres că se aplica pentru cantitățile de DEEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizații colective.

Au fost totodată aduse modificări și completări în ceea ce privește taxa de depozitare a deșeurilor – „taxa de depozitare la groapă”. Printre altele, se stabilește obligația unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (conform competențelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităților), de a include în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei de depozitare sau de a asigura fondurile necesare achitării acesteia, în vederea stimulării colectării selective și sortării deșeurilor municipale.

O altă modificare importantă este legată de prevederea expresă a posibilității reprezentanților Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control, de a nu lua în considerare o tranzacție care nu are scop economic sau de a reîncadra forma unei tranzacții/ activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției / activității.

Este totodată reglementată semnificația termenului de documente financiar-contabile si documente justificative. Acestea sunt prevăzute ca fiind cel puțin, următoarele: factura, avizul de însoțire, formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cele prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

„În lumina acestor modificări, este recomandată realizarea de către companii a unei analize a impactului efectiv asupra domeniilor de activitate ale acestora, inclusiv a contractelor practicate în prezent și a celor propuse pentru viitor, pentru a se asigura că sunt respectate cerințele noi sau cele modificate relevante, aduse de acest Ordin și că nu este afectată luarea în considerare a anumitor cantități de deșeuri gestionate pe fluxuri specifice, în vederea îndeplinirii obiectivelor legale“, spune Laura Grigore, senior associate în cadrul PeliFilip.