Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect recunoașterea meritelor personalului din asistență socială direct implicat în îngrijirea beneficiarilor acestor servicii, bolnavi de COVID-19, prin acordarea unor drepturi, precum și urmașilor celui decedat.  Potrivit propunerii, prin personal din asistență socială implicat direct în îngrijirea beneficiarilor acestor servicii, bolnavi COVID-19 , se înțelege tot personalul din cadrul unităților de asistență socială , precum și
asistenții maternali profesioniști, în cazul în care persoana aflata în îngrijire este infectata cu virusul SARS-CoV-2.

La decesul unei persoane dintre cele prevăzute, furnizorul de servicii sociale acordă familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de doua ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform inițiativei.

 Care sunt drepturile pe care le vor avea urmașii?

Urmașii personalului decedat în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2 ar putea beneficia de următoarele drepturi:
– dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, daca își continuă studiile într-o forma de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

– pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază avut/avută la data decesului;

– dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare din România, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;

– scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu, aflate în proprietate sau coproprietate.

Conform propunerii, soțul supraviețuitor  ar beneficia de aceleași drepturi dacă nu se recăsătorește, iar în cazul în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, aceștia beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaș.

Potrivit inițiatorilor, sumele acordate potrivit prevederilor legii pot fi decontate din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman”, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului. Decontarea se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman”.