Declaraţiile au fost făcute ca răspuns la prezentarea rezultatelor testului de stres şi exerciţiului de evaluare a activelor şi pasivelor (BSR – Balance Sheet Review), în 16 iulie, de către ASF. 

"Testul de stres realizat de ASF pleacă de la scenarii extreme şi improbabile. Acestea combină factori de risc specifici activităţii de asigurări (producerea de riscuri catastrofice severe: cutremur, inundaţie), cu apariţia de deficienţe de provizionare şi de incapacitate de plată ale reasigurătorilor internaţionali. Estimarea UNSAR este că rezultatele aplicării aceluiaşi scenariu nu ar fi fost diferite nici în alte pieţe din Europa. În plus, studiul menţionat are la bază date financiare referitoare la activitatea companiilor de asigurări, mai vechi de un an, acestea fiind furnizate pentru perioada care s-a încheiat la 30 iunie 2014", a menţionat Remi Vrignaud. 

Potrivit acestuia, UNSAR apreciază că "scenariul utilizat de ASF la testul de stres pentru expunerea la cutremur este extrem de sever, deoarece combină riscul producerii unui cutremur major cu intrarea în incapacitate de plată a reasigurătorilor – fapt cel puţin improbabil". 

"Societăţile membre UNSAR care subscriu riscuri de catastrofă deţin peste 80% din piaţa asigurărilor de bunuri şi proprietăţi din România", a mai spus Vrignaud. 

Potrivit unei evaluări a sectorului de asigurări din România, la care au participat 13 societăţi de asigurare (reprezentând peste 80% din piaţa de asigurări), unele societăţi de asigurare din România trebuie să acţioneze rapid în vederea consolidării poziţiilor financiare şi a solvabilităţii, în condiţiile în care deficitul de capital agregat este de 1,6 miliarde de lei şi este concentrat la patru societăţi. 

Potrivit unui comunicat al ASF transmis la jumătatea acestei luni, "evaluarea activelor şi pasivelor a relevat un deficit de capital agregat, conform cadrului prudenţial actual (Solvabilitate I), de 1,6 miliarde de lei (aproximativ 356 milioane euro), concentrat la patru societăţi". 

"În conformitate cu măsurile de supraveghere convenite pentru acest exerciţiu, publicate pe site-ul ASF la 18 februarie 2015, pentru două din cele patru societăţi cu deficit de capital s-a stabilit cerinţa de a prezenta un plan de acţiune către ASF, până la data de 4 august 2015", se arată într-o declaraţie comună a Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, Comisiei Europene şi Autorităţii Europene pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale privind evaluarea independentă a sectorului de asigurări din România. 

Potrivit ASF, aceste planuri de acţiune trebuie să stabilească măsurile pe care societăţile le vor lua până la data de 15 octombrie 2015 pentru a restabili conformitatea cu cerinţele privind marja de solvabilitate, conform Legii nr. 32/2000. "Două societăţi se află deja în procedură de redresare financiară. Acestea trebuie să ia în considerare deficienţele suplimentare şi să comunice ASF, în termen de 20 de zile calendaristice de la închiderea procedurii de redresare financiară, modalitatea prin care au fost abordate aceste deficienţe", se arată în comunicatul ASF. 

UNSAR reprezintă 26 de companii de profil, care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări. 

AGERPRES