'Asigurările continuă să genereze circa 90% din petiţiile primite de ASF de la consumatorii de produse financiare nebancare, însă întărirea activităţii de supraveghere şi reglementare s-a reflectat în reducerea cu 27% a numărului de sesizări cu petent unic, analizate şi soluţionate la nivelul Autorităţii, până la 9.284. Restul petiţiilor au vizat reclamaţii dublate (2.097), aspecte care nu intră în competenţa ASF (1.491), solicitări de informaţii (874) sau reveniri la petiţii deja analizate (364)', se menţionează în comunicat.

Comparativ cu vârful din 2013, numărul petiţiilor unice a scăzut cu 31%, 2015 fiind al doilea an consecutiv de reducere a numărului de sesizări transmise de asiguraţi.

Numărul reclamaţiilor privind asigurările auto RCA şi Carte Verde, care a avut o pondere de aproape 72,6% în totalul petiţiilor unice referitoare la asigurări, a scăzut cu 25% faţă de 2014. De asemenea, numărul reclamaţiilor legate de asigurări CASCO s-a diminuat cu aproape 37%, în timp ce segmentul asigurărilor de incendii şi alte daune la proprietăţi a consemnat o scădere a reclamaţiilor cu 20,5%.

În ceea ce priveşte produsele de asigurări de viaţă, în cazul acestora numărul petiţiilor a scăzut cu 10,3%.

Petiţiile care au vizat piaţa asigurărilor au reprezentat anul trecut 1,02% din numărul total de daune avizate, faţă de de 1,5% în 2014, respectiv 0,06% din numărul total al contractelor de asigurare în vigoare, faţă de 0,08% în anul anterior. Aproape 84% dintre petenţi au reclamat neplata sau plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de asiguraţi. În 2014 acestea erau problemele reclamate de 95% din petenţi. Alte sesizări au vizat recalcularea valorii despăgubirilor, nerespectarea condiţiilor contractuale sau a normelor RCA.

De asemenea, în demersurile de soluţionare a petiţiilor, ASF a constatat deficienţe precum încărcarea eronată în baza de date CEDAM a plăţilor dosarelor de daună RCA, nepreluarea clauzei de bonus-malus de la vechiul vehicul pentru un autovehicul nou, practici incorecte privind vânzarea online a poliţelor RCA.

Cvasitotalitatea reclamaţiilor vizează activitatea societăţilor de asigurare, mai puţin de 1% fiind împotriva brokerilor.

Mai mult de jumătate din petiţiile unice primite de ASF au vizat trei societăţi de asigurare: City Insurance, cu o pondere de 20,7%, Euroins – 16,3% şi Astra – 14,4%, aceasta din urmă ieşind de pe piaţă după ce, la 27 august 2015, a rămas fără autorizaţie de funcţionare. De asemenea, în octombrie 2015, societatea Euroins a intrat în procedură de redresare financiară pe bază de plan.

Dacă în 2014 Euroins şi Astra concentrau aproape 60% din petiţiile trimise de asiguraţi, în 2015 ponderea celor două societăţi s-a redus la 30,7%, deşi pe numele Astra au continuat să fie înregistrate 1.334 de petiţii până la ridicarea autorizaţiei.

Dintre cei nouă asigurători care continuă să activeze pe piaţa RCA, patru au înregistrat anul trecut creşteri ale numărului de petiţii care au ajuns la ASF, în comparaţie cu 2014: City Insurance (+125%), Carpatica Asig (+56,2%), Asirom (+30,9%) şi Generali (+32%). Societatea Carpatica Asig s-a aflat în 2015 în procedură de redresare financiară, însă în absenţa unor progrese în remedierea situaţiei, ASF a decis pe 25 ianuarie 2016 aplicarea măsurilor de rezoluţie, pentru salvgardarea stabilităţii pieţei asigurărilor.

În acelaşi timp, numărul petiţiilor a scăzut în cazul a cinci asigurători: Euroins (-64,6%), Uniqa (-62%), Omniasig (13,5%), Allianz – Ţiriac (-11,7%) şi Groupama (-1,7%).

Aproape 62% din petiţiile care au vizat societăţi de asigurare s-au dovedit întemeiate şi au fost soluţionate în favoarea petenţilor. Mai mult de două treimi dintre acestea s-au finalizat prin plata despăgubirilor solicitate în dosarele de daună deschise.

Piaţa pensiilor private a generat anul trecut 1.256 de petiţii înregistrate la ASF, având o pondere de 7% din totalul petiţiilor pe 2015. Mai mult de jumătate dintre petenţi au solicitat informaţii privind apartenenţa la fondurile de pensii administrate privat, în condiţiile în care majoritatea participanţilor noi la Pilonul II de pensii intră în procedura de repartizare aleatorie.

De asemenea, Autoritatea a primit 758 de petiţii care au vizat entităţi de pe piaţa de capital, reprezentând 4,2% din total. Nerespectarea drepturilor acţionarilor a fost reclamată în circa 50% din sesizări, în contextul lichidării pieţei RASDAQ.

La nivelul celor trei pieţe supravegheate – piaţa asigurărilor, piaţa pensiilor private şi piaţa de capital, ASF a înregistrat anul trecut 17.904 petiţii, în scădere cu peste 16% faţă de 2014.

De la 1 ianuarie 2015, în structura ASF funcţionează o direcţie specializată pentru protecţia consumatorilor, care are ca responsabilităţi soluţionarea petiţiilor, monitorizarea practicilor incorecte, educaţia financiară şi acordarea de asistenţă de specialitate pentru consumatori, în contextul strategiei generale de creştere a încrederii în pieţele financiare nebancare.

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. AGERPRES