'Acest demers se aliniază obiectivelor strategice ale Autorităţii, pentru perioada 2016 – 2018, care vizează creşterea încrederii consumatorilor faţă de pieţele şi instrumentele financiare nebancare, precum şi consolidarea stabilităţii şi o funcţionare sănătoasă a pieţelor. Scopul exerciţiului este de a testa senzitivitatea acestor entităţi la condiţii extreme privind riscul de piaţă, riscul de contrapartidă şi riscul de lichiditate, în vederea evaluării şi, totodată, a creşterii capacităţii de reacţie a administratorilor în faţa unor situaţii excepţionale', se menţionează în comunicat. 

Pe de altă parte, ASF menţionează faptul că exerciţiul nu reprezintă un test de tipul 'pass or fail' (treci sau pici -n.r.) şi nu vizează luarea de măsuri de supraveghere de tipul sancţiunilor în urma rezultatelor constatate. 

'Testul urmăreşte să identifice şi, ulterior, să aplice noi proceduri care să conducă la îmbunătăţirea capacităţii fondurilor participante de gestionare a lichidităţii şi riscurilor investiţionale. Din aceste considerente, este esenţială înţelegerea amplitudinii cu care ar putea fluctua valoarea activelor şi valoarea unităţii de investiţie, în condiţii adverse extreme pe pieţele financiare', se mai arată în comunicat. 

În plus, potrivit ASF, în cadrul exerciţiului va fi testată şi capacitatea fondurilor de a face faţă, pe termen scurt, unei valori excepţional de ridicate a răscumpărărilor, în condiţii de lichiditate redusă şi cu volatilitate în creştere pe pieţele financiare. 

'În egală măsură, exerciţiul urmăreşte şi identificarea potenţialelor efecte de runda a doua pe care eventuale acţiuni de vânzare rapidă şi forţată a activelor le-ar putea avea asupra preţurilor activelor şi, implicit, asupra celorlalţi participanţi la pieţe', mai subliniază ASF. 

Conform comunicatului, informaţiile necesare pentru analizarea impactului factorilor de stres vor fi colectate de la fondurile participante în baza unei metodologii care va face în perioada următoare obiectul consultării cu societăţile de administrare a investiţiilor. Rezultatele şi eventualele măsuri necesare pentru îmbunătăţirea procedurilor de management al riscurilor vor fi anunţate până la finalul acestui an. 

'Coordonarea acestui exerciţiu va fi în sarcina unui Grup de Coordonare şi Implementare (GCI) ce va fi alcătuit la nivelul ASF', se mai arată în comunicat. 

AGERPRES