Evaluarea s-a concentrat pe două riscuri majore: existenţa unei perioade prelungite de randament scăzut şi expunerea la un scenariu de tip 'double-hit'. Au participat la acest exerciţiu 236 de companii de asigurare din 30 de state europene. 

"Scenariul "double-hit" a rezultat într-un impact negativ de 160 miliarde de euro asupra situaţiilor financiare ale companiilor, cu mai mult de 40% de companii din eşantionul participant care ar pierde mai mult de o treime din excesul de active faţă de obligaţii. România a participat la testul de stres 2016 cu 3 companii (2 companii compozite şi o companie de viaţă), cu o cotă de piaţă cumulată de aproximativ 77% . La nivel agregat, pentru eşantionul de companii româneşti participante, rezultatele au fost favorabile, în general peste media europeană", precizează ASF. 

Companiile din România incluse în testele de stres sunt Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group, Grawe România Asigurare şi NN Asigurări de Viaţă, potrivit listei publicate de EIOPIA. 

La nivel european, rezultatele testului de stres au relevat în principal faptul că o perioadă prelungită de rată scăzută a dobânzii şi o repoziţionare considerabilă a primei de risc prezintă provocări semnificative pentru companiile de asigurare din Europa. 

Anterior aplicării scenariilor de stres, pe ansamblul eşantionului de companii româneşti participante, rata de acoperire cu active a obligaţiilor era de circa 120%, faţă de 110% media la nivel european. În ceea ce priveşte capitalizarea companiilor, exerciţiul a relevat o calitate ridicată a fondurilor proprii (94% fonduri proprii de nivel I). 

După aplicarea factorilor de risc aferent scenariului 'low yield for long', nivelul activelor în exces faţă de obligaţii a scăzut aproape nesemnificativ, cu 5,5%, în vreme ce la nivel european scăderea a fost, în medie, de 18%. După aplicarea factorilor de risc aferenţi scenariului 'double hit', nivelul activelor în exces faţă de obligaţii a scăzut cu 22,4%, în vreme ce, la nivel european, în medie, scăderea a fost mai mare, de 28,9%. 

Astfel, chiar şi ulterior aplicării oricăruia dintre cele 2 scenarii de stres, pe ansamblul celor 3 companii participante raportul dintre fondurile proprii şi obligaţii a rămas la valori de peste 100%. 

AGERPRES