„La finele lunii martie 2017 numărul investitorilor în fonduri deschise a scăzut faţă de sfârşitul anului 2016 cu aproximativ 339 de investitori, la 326.341. Se observă un interes al investitorilor pentru fondurile de acţiuni, numărul acestora majorându-se cu aproximativ 6% (persoane fizice) (la 9.306 persoane n.r.), respectiv 9% (persoane juridice) (la 9.489 n.r.)”, se arată în document.

Potrivit acestuia, cea mai ridicată pondere în activul net cumulat al FDI este deţinută de fondurile de obligaţiuni, circa 76%. „Fondurile diversificate ocupă locul al doilea din punct de vedere al cotei de piaţă deţinând o pondere de 19% în activele nete cumulate ale FDI”, potrivit raportului ASF.

În ceea ce priveşte structura portofoliilor FDI, aceasta este orientată cu precădere spre instrumente financiare cu venit fix. Dintre acestea, cea mai semnificativă pondere în activul net al fondurilor deschise o deţin titlurile de stat (45,76%), fiind urmate de obligaţiunile corporative cotate (23,51%).

De asemenea,depozitele bancare deţin în continuare o pondere ridicată în activul net total (19,39%), menţionează sursa citată.