Iată câteva dintre aceste precizări, transmise de Autoritate în cadrul unui comunicat:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară nu intervine asupra nivelului primelor de asigurare, acestea fiind liber stabilite de către fiecare societate de asigurare. Tarifele de primă sunt notificate către ASF, dar nu sunt supuse aprobării. Calculele actuariale care stau la baza stabilirii tarifelor de primă sunt realizate utilizând date statistice acumulate de asigurători în anii anteriori și au în vedere despăgubirile datorate în baza polițelor RCA, precum și diferite criterii de risc.
  • Asigurătorii au obligația de a-și stabili tarifele de primă astfel încât să garanteze permanent îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg din încheierea de asigurare RCA. ASF urmărește modul în care asigurătorii își achită obligațiile asumate în baza polițelor și prin măsurile adoptate (inclusiv recent) vizează îmbunătățirea activității pe acest segment.
  • La nivelul celor 11 societăți care au dreptul să emită polițe RCA, rata combinată a daunei (un indicator care are în vedere nivelul despăgubirilor plătite, al rezervelor de daună constituite și nivelul veniturilor încasate) este de 117%. Corectarea acestui dezechilibru trebuie făcută, dar nu presupune automat o majorare a prețurilor, ci poate să însemne și reducere de costuri. ASF transmite asigurătorilor că recentele modificări ale normei RCA nu trebuie să reprezinte pretexte pentru ca aceștia să își acopere pierderi anterioare prin intermediul poliței RCA.
  • În prima jumătate a anului 2014, numărul dosarelor de daună avizate în baza unei polițe RCA a fost de 135.962 (în scădere cu 14% față de 30 iunie 2013), iar numărul dosarelor de daună plătite a fost de 146.197 (în scădere cu 9% față de primul semestru 2013).

 

"Pentru o cuantificare a sumelor plătite de asigurători (și rezervelor constituite) precizăm că despăgubirile plătite pentru segmentul RCA au fost, în primele 6 luni ale anului, în valoare de 1,03 miliarde lei. De asemenea, la data de 30 iunie 2014, asigurătorii RCA aveau constituite rezerve de daună (avizate) în valoare 1,44 miliarde lei (+15% față de 30 iunie 2013), iar rezerva pentru daune neavizate s-a majorat cu 19% față de 30 iunie 2013, până la 902,09 milioane lei", se arată în comunicatul ASF.

"Precizăm că în această perioadă, petițiile depuse de către asigurați/păgubiți în privința despăgubirii RCA au fost în număr de 4112 (care integrează și petițiile referitoare la plăți mai mici sau plăți cu întârziere), adică circa 3% din numărul de dosare de daune avizate și 0,1% din numărul total al contractelor RCA încheiate în această perioadă. Aceasta arată fără urmă de îndoială că procentele avansate de ASSAI (peste 80% dintre dosare s-ar finaliza prin plăți mai mici sau plăți cu întârziere) sunt nerealiste, în condițiile în care doar ASF are capacitatea de a centraliza aceste date, iar potrivit propriilor centralizări (comunicate public), numărul petițiilor reprezintă mai puțin de 3% din numărul de dosare de daună avizate (dintre care unele petiții sunt neîntemeiate)", menţionează documentul citat.

Ce solicită Asociaţia Service-urilor

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a anunţat un miting de protest în data de 2 decembrie "la adresa comportamentului protecționist pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) îl practică față de companiile de asigurări".

ASSAI protestează la adresa modului de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară și solicit, printre altele: stoparea creșterii "nejustificată și necontrolată" a prețului RCA, așa cum s-a întâmplat pe parcursul ultimului an; interzicerea de urgență a oricăror declarații, măsuri și activități ale ASF de natură să stimuleze societățile de asigurări să-și continue politica de majorare a tarifelor RCA și pe parcursul anului 2015.

Asociaţia service-urilor cere abrogarea de urgență a Normei RCA 23/2014 recent adoptate de către ASF. Ei consideră că prin prevederile stipulate, norma permite firmelor de asigurări să subevalueze cu până la 30% plata despăgubirii acordate păgubitului RCA în caz de daună totală, limitează libera concurență între service-urile auto şi scade protecția păgubitului RCA.

Oficialii ASSAI mai solicită eliminarea "despăgubirilor subevaluate" plătite păgubiților de către asiguratori. "În 85% din cazuri, firmele de asigurări achită plăți parțiale (subevaluate) ale despăgubirii", au declarat reprezentanţii reparatorilor auto.

O altă solicitare vizează respectarea termenului legal de despăgubire la nivel național de către firmele de asigurări. "În peste 83% din cazuri, firmele de asigurări achită plata despăgubirii după expirarea termenului legal", au spus oficialii ASSAI.