Primul proiect – "Normă privind încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor" – are ca principale prevederi: stabilirea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile, precum și a situațiilor financiare consolidate; includerea unor precizări despre operațiuni contabile care se vor efectua la încheierea exercițiului financiar; actualizarea modelului formularelor referitoare la situațiile financiare/raportările contabile.

Ce de-al doilea proiect – "Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură" – detaliază condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți pe parcursul celor două etape de avizare (prealabilă și de funcționare). 

Acestea se referă, în principal, la: elemente minime obligatorii ale actului constitutiv și ale statutului asociației; la cerințele de reputație și competență profesională pentru membrii Consiliului director, pentru cei ai Comitetului executiv, precum și pentru Directorul general; obligația prezentării unui plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de trei ani; obligația de avea relații de colaborare/muncă cu cel puțin un actuar, în vederea dovedirii capacității de expertiză tehnică.

"Proiectul de normă nu cuprinde prevederi referitoare la procesul de supraveghere de către ASF a acestor fonduri mutuale datorită modului atipic/diferit de organizare, funcționare și înregistrare în contabilitate, comparativ cu societățile de asigurare", se arată în comunicatul Autorităţii.

"Totodată, în linie cu strategia ASF privind protecția consumatorului, Consiliul ASF a aprobat proiectul de ghid  RCA – Ghidul Consumatorului. Acesta va fi publicat atât în varianta electronică, pentru a fi utilizat ca resursă online, cât și în variantă print, pentru a fi distribuit publicului larg", menţionează comunicatul.