Pentru ocuparea pozițiilor vacante s-au înscris la concurs, în total, 90 de candidați. După desfăşurarea interviurilor socio-profesionale au fost desemnaţi următorii câştigători:

•           Adriana Mihaela Matache – Șef Serviciu la Serviciul Actuariat şi Analiză de Piață – Direcția Supraveghere şi Control, Sector Asigurări – Reasigurări

•           Cosmin Florin Păunescu – Șef Serviciu la Serviciul Supraveghere Prudențială – Direcția Supraveghere şi Control, Sector Instrumente şi Investiții Financiare

•           Cătălin-Gabriel Gingașu – Șef Serviciu la Serviciul Supraveghere Intermediari în Asigurări – Direcția Supraveghere şi Control, Sector Asigurări – Reasigurări.

Postul de Șef Serviciu la Serviciul Control Pensii Private – Direcția Supraveghere şi Control, Sector Pensii Private – nu a fost ocupat întrucât niciunul dintre candidați nu a fost declarat câstigător în urma susținerii interviului socio-profesional. Prin urmare, procesul de recrutare pentru această poziție va fi reluat la o dată care va fi comunicată ulterior, se arată în comunicat.

În ultimii 6 ani, Adriana Mihaela Matache a coordonat echipe și proiecte complexe în cadrul Ernst&Young și PricewaterhouseCoopers. Matache a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Cosmin Florin Păunescu şi-a început cariera în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) unde a fost supraveghetor piețe reglementate și director al Direcției Autorizare și al Direcției Organisme de Plasament Colectiv. Ulterior a ocupat poziții de top management în mai multe companii care activează în domeniul investițiilor financiare (Președinte/Director general la SAI KD Investments Romania, Director al SSIF Finans Securites, Director Executiv Investiții la Prima Pensie Fond de Pensii). Din 2007 a fost consilier la Cabinetul Președintelui la CNVM, respectiv la ASF și responsabil piețe reglementate la ASF. Păunescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Cătălin-Gabriel Gingașu a ocupat atât poziții de execuție, cât și posturi de conducere în cadrul mai multor societăți și brokeri de asigurare: inspector asigurări/economist la ASIBAN, Director executiv la Star Express Broker de Asigurare, Director agenție în cadrul societății Uniqua și Account Manager la GrECo JLT Romania Viena GmbH. Este licențiat al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice.