În ceea ce priveşte controlul efectuat la sediul operatorilor de transport, ARR prin agenţiile teritoriale, a verificat un număr de 827 operatori de transport,  185 operatori de activităţi conexe (autogară) şi au fost verificate 51 şcoli de şoferi auto.
În cadrul acestor controale, inspectorii ARR au dispus măsura suspendării, retragerii sau anulării pentru un număr de 218 licenţe şi certificate de transport, 77 copii conforme şi două autorizaţii şcoli şoferi şi instructori independenţi.
Pe perioada lunii octombrie s-au întocmit 2.137 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor cu un total de 2.219 contravenţii menţionate în procesele verbale, din care 1.665 pentru transportul de mărfuri generale, 73 pentru transportul de mărfuri periculoase, 479 pentru transportul de persoane şi 2 pentru transportul „taxi”. Valoarea totală pentru aceste procese verbale însumează 8.492.530 lei (1,97 milioane de euro), cu 1.872.530 lei (aproximativ 435.000 de euro) mai mult faţă de luna septembrie, când s-a înregistrat valoarea de 6.620.000 lei (1,53 milioane de euro), pentru un număr de 1.738 contravenţii.
În ceea ce priveşte controalele mixte efectuate de către echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autorităţii Rutiere Române şi personalul cu atribuţii de control al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA, şi al Poliţiei Rutiere, pentru efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport/ întreprinderi, pentru luna octombrie 2.010 au fost programate 1.061 controale, şi s-au efectuat 1.100.
În cadrul acestor controale, s-a verificat un număr de 12.012 autovehicule înmatriculate în România, şi 1.348 înmatriculate în alte state. De asemenea, s-a cântărit un număr de 4.035 vehicule înmatriculate în România, şi 427 din alte state. În urma controalelor mixte, ARR a aplicat 1.105 de amenzi în cuantum total de 4.041.950 lei (aproximativ 940.000 de euro).