Suma cheltuită în primul trimestru din 2015 pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi stimulent a fost de 394,028 milioane lei, cu 4,319 milioane lei (1,1%) mai mare faţă de cea din perioada similară a anului trecut, deşi numărul de beneficiari s-a redus cu 3.128 persoane (2,2%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Suma medie lunară plătită corespunzătoare unei persoane beneficiare de indemnizaţie a crescut de la 919 lei în trimestrul I 2014 la 950 lei în trimestrul I 2015.

În primele trei luni din acest an au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului 138.240 persoane, un număr mai mic cu 3.128 persoane (2,2%) decât în trimestrul I 2014. Scăderea s-a datorat în principal reducerii natalităţii şi creşterii numărului de beneficiari de stimulent, cu 1.920 persoane.

În conformitate cu O.U.G. nr.148/2005, din totalul beneficiarilor de indemnizaţie, 9 au fost beneficiari pentru care drepturile au fost stabilite înainte de 1 ianuarie 2011 (număr mediu lunar). În perioada menţionată, numărul mediu lunar de beneficiari pentru care drepturile au fost stabilite ulterior datei de 1 ianuarie 2011, conform O.U.G. nr.111/2010, a fost de 138.231 persoane şi a avut următoarea distribuţie: 9.497 persoane care au optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (opţiunea I), care au reprezentat 6,9% din total; 124.971 persoane care au optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (opţiunea II), care au reprezentat 90,4% din total; 3.763 persoane care au în îngrijire copii cu handicap (2,7% din total).

Din total, 1.798 persoane au primit un supliment corespunzător copiilor proveniţi din sarcini gemelare, de tripleţi sau multipleţi. De asemenea, conform raportărilor unor agenţii judeţene de plăţi şi inspecţie socială, în medie, 127 persoane au primit indemnizaţia acordată celuilalt părinte (din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, poate să fie alocată cel puţin o lună, pe bază netransferabilă, celuilalt părinte, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare).

Din totalul beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului, aproximativ jumătate (49,2%, respectiv 67.976 persoane) au primit cuantumul minim, de 600 lei lunar. Cei mai mulţi beneficiari de indemnizaţie s-au aflat în Municipiul Bucureşti (16.825). Peste 4.000 beneficiari locuiau în judeţele Argeş, Constanţa, Suceava, Braşov, Iaşi, Prahova, Bihor, Cluj şi Timiş.

Judeţele Arad, Constanţa, Braşov, Sibiu, Iaşi, Timiş, Ilfov, Cluj şi Municipiul Bucureşti (acesta din urmă cu 1.324 lei) au consemnat valori mai mari de 950 lei/lună/beneficiar. Pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului se plătesc contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Suma cheltuită în acest scop în trimestrul I 2015 a fost de 21,83 milioane lei, mai mare cu 81.911 lei (0,4%) decât în aceeaşi perioadă din anul anterior.

În anul 2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Conform acesteia, persoanele cu copii născuţi după 1 ianuarie 2011 care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, au dreptul la concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi o indemnizaţie lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. Persoanele îndreptăţite la acest beneficiu care obţin venituri din salarii, din activităţi independente sau venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii este suspendată.

De asemenea, beneficiarii pot opta pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi o indemnizaţie lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei. Pentru copilul cu handicap indemnizaţia se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Indemnizaţia nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. De asemenea beneficiarii acesteia au dreptul la stimulent de inserţie.

Sursa: AGERPRES