'Este vorba de cererile de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/ caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/ caprine din zonele defavorizate, în anul 2014', se arată în comunicatul citat.

'Echipele de control APIA verifică existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse; respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/ preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi); existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanţe naturale); existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz', menţionează documentul.

Potrivit APIA, animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), animalele incorect identificate şi cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie la datele obligatorii de retenţie mai sus specificate sunt animale nedeterminate, care generează penalităţi sau excluderi de la plată, după caz.

'Data de 28 septembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de ovine şi caprine, şi 21 decembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine. În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă', se mai spune în comunicat.

AGERPRES