În ceea ce priveşte anul 2015, APIA a efectuat plăţi pentru Schema de Plăţi pe Suprafaţă (SAPS) în valoare de 967,7 milioane de euro, din care 255,4 milioane de euro reprezintă avansul aferent cererilor depuse în Campania 2015. La această sumă se adaugă plăţile efectuate pentru măsurile de piaţă şi programele de promovare a produselor agricole pe pieţele ţărilor terţe, a căror sursă de finanţare este de asemenea asigurată din FEGA, în valoare de 45,4 milioane de euro. Un alt tip de sprijin asigurat din FEGA pentru care APIA a efectuat plăţi în 2015 este cel acordat fermierilor situaţi în zonele defavorizate. Este vorba de schema de sprijin în sectorul orezului, schema de ajutor specific producătorilor de lapte de vacă, ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate. Pentru aceste scheme APIA a plătit 50,8 milioane de euro aferenţi cererilor depuse în anul 2014, precizează APIA.

De asemenea, în cursul anului 2015, APIA a efectuat plăţi în valoare de 186 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (FEADR) pentru măsura 211 ”Plăţi pentru zona montană defavorizată”, măsura 212 'Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane', măsura 214 'Plăţi pentru agromediu', măsura 215 ”Plăţi privind bunăstarea animalelor”.

În ceea ce priveşte ajutoarele de stat finanţate integral din bugetul naţional (BN), cea de-a treia categorie de plăţi gestionate de APIA, sumele plătite în 2015 se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de lei, adică în jur de 554 milioane euro. În această sumă sunt incluse şi sumele aferente ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015, în valoare de 295 de milioane de lei (65,6 milioane de euro), dar şi suma de 129 de milioane de lei aferenţi ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, respectiv cererile de plată pentru motorina consumată în trimestrul III al anului 2015.

Alte scheme de ajutor de stat pentru care s-au efectuat plăţi în cursul anului 2015 sunt: Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (fostele Plăţi naţionale Directe complementare) în sectorul vegetal şi zootehnic; schema ajutoare de stat în sectorul creşterii animalelor (fosta Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale); ajutor de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare; schema de minimis 'Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică'; ajutor de stat acordat rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul. (Sursa: Agerpres)