Cererile au fost depuse în cadrul Campaniei de primire a schemelor de sprijin pe suprafaţă (SAPS) aferente anului 2014, campanie lansată de APIA la data de 1 martie 2014.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 15 mai 2014, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 16 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014 cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul.

APIA invită fermierii care nu au mai beneficiat de această schemă de sprijin să depună cerere la centrul judeţean sau local la care sunt arondaţi, iar actualii fermieri beneficiari să depună cerere conform invitaţiei primite / programării afişate la centrele APIA.

Sumele alocate pentru plăţile pe suprafaţă vor fi de 1,6 miliarde de euro în 2014, respectiv 178 de euro pe hectar.

SURSA: Agerpres