Pentru a putea avansa, dezvoltatorii sunt obligaţi să ofere reduceri substanţiale faţă de preţul actual, în ciuda faptului că preţul mediu a continuat să scadă cu aproape 10% în 2010. Pe de altă parte, noile proiecte, ajustate la costurile actuale, pot deveni competitive pe piaţă.
Singura oportunitate care se mai întrevede pentru deţinătorii de portofolii noi este posibilitatea extinderii programului „Prima Casă“. Investiţiile trecute, însă, ţin dezvoltatorii ocupaţi, iar atractivitatea pentru noi investitori este redusă.