Este vorba de notari care vor avea o lege specială a pensiilor, în care sunt cuprinse modalitățile de calcul a acestora și condițiile de acordare. Legea 38/2020 a fost deja promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial. Decretul de promulgarea a fost semnat de președinte joi, 2 aprilie. Se stabilește astfel un cadru legislativ unitar în ceea ce priveşte aspectele esenţiale ale dreptului la pensie pentru notarii publici, după ce până acum erau cuprinse în mai multe acte normative, scrie Adevărul.

Potrivit acesteia, notarii, membri ai Uniunii Notarilor Publici, vor contribui la sistemul propriu de pensii, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor. Contribuția reprezintă 20% din venitul lunar asigurat, acestea fiind cheltuieli deductibile.

În sistemul propriu, notarii publici vor avea dreptul la aceleaşi categorii de pensii la care au acces şi acum:

  • pensia pentru limită de vârstă;
  • pensia anticipată;
  • pensia de invaliditate;
  • pensia de urmaş.

Cum se calculează aceste pensii

Cuantumul pensiilor notarilor se determină prin înmulţirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat în perioada de contribuţie, cu valoarea unui punct de pensie. La rândul său, unctajul mediu acumulat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie.

Excepție este pensia pentru limita de vârstă, unde punctajul mediu acumulat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale, la venitul de referinţă, stabilit anual de către Consiliul de Administraţie al Casei de pensii a notarilor.

Valoarea punctului de pensie se stabileşte prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici, pe baza propunerii Consiliului de Administraţie al Casei de pensii a notarilor publici şi a ultimului raport actuarial.

De unde provin veniturile pentru aceste pensii

Potrivit legii, veniturile Casei de Pensii a notarilor Publici provin din:

  • a) contribuţii individuale lunare ale asiguraţilor;
  • b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor individuale lunare;
  • c) donaţii, legate, subvenţii, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege, de Statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii;
  • d) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;
  • e) venituri realizate din investirea sumelor prevăzute la lit. a)-d), în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii, ale regulamentelor proprii şi ale hotărârilor Consiliului Uniunii.

Puteți consulta legea privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România aici.