"Cele trei asociaţii profesionale îşi exprimă speranţa că noua Autoritate va reprezenta o construcţie instituţională puternică, suplă şi eficientă, în acord cu tendinţele europene de creştere a gradului de integrare în supravegherea pieţelor financiare. În acest context, dorim să supunem atenţiei viitoarei Autorităţi, dar şi factorilor responsabili pentru buna funcţionare a acesteia, câteva principii generale, în acord cu misiunea noii instituţii", se arată într-un comunicat.

Asociaţiile profesionale arată că printre principiile generale ar trebui să se numere dezbaterea şi transparenţa decizională

"Colaborarea instituţională stă la baza unor reglementări eficiente, iar asociaţiile noastre îşi exprimă deplina disponibilitate pentru dialogul cu ASF, dialog care să contribuie la îmbunătăţirea cadrului legislativ ce guvernează pieţele în care operăm. Sprijinim aşadar organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii industriilor noastre, atât la nivelul factorilor de decizie (pentru stabilirea unor direcţii strategice de dezvoltare a pieţelor), cât şi la nivel tehnic, acela al colaborării între specialişti", se spune în comunicat.

De asemenea, cele trei asociaţii consideră că noua Autoritate trebuie să vizeze selectarea celor mai bune practici de transparenţă decizională stabilite de cele trei instituţii de supraveghere pe care le înlocuieşte.

"Integrarea unor instituţii compatibile organizaţional şi cu obiective similare într-una singură prezintă avantajul unei eficientizări a cheltuielilor administrative şi instituirii unei sinergii a politicii de costuri. În opinia noastră, independenţa financiară a noii Autorităţi trebuie asigurată pe principiul auto-finanţării, dar, în acelaşi timp, trebuie însoţită de spirit responsabil în luarea deciziilor şi eficienţă managerială", arată reprezentaţii asociaţiilor.

Aceştia mai arată că în noua formă de organizare, ASF are oportunitatea de a selecta cei mai buni specialişti din cadrul celor trei instituţii pe care le înlocuieşte, urmărind doua direcţii importante: păstrarea angajaţilor ale căror competenţe de ordin profesional sunt unanim recunoscute, respectiv atragerea de noi specialişti, cu experienţă relevantă în pieţele pe care urmează să le supravegheze.

"Considerăm ca unul dintre obiectivele ASF trebuie sa fie alinierea şi armonizarea principiilor de reglementare inter-disciplinară (pensii private, asigurări, fonduri de investiţii) în anumite domenii specifice de competenţă, acolo unde este posibil şi dezirabil: investiţii, evaluare, actuariat, contabilitate, control şi audit intern, managementul riscurilor, etc. Ne exprimăm pe aceasta cale convingerea ca noua Autoritate va acţiona, în îndeplinirea misiunii sale, în parteneriat cu asociaţiile noastre profesionale, din partea cărora va beneficia de sprijin deplin, pentru dezvoltarea pieţei financiare din România", se mai spune în comunicat.

Asociaţiile susţin că propunerea lor de parteneriat şi dialog instituţional are drept obiectiv o cât mai bună reprezentare a clienţilor pe care îi servesc: peste 6 milioane la fondurile de pensii, peste 6 milioane în fonduri de investiţii (dintre care 0,34 milioane în fondurile mutuale), peste 10 milioane în asigurări. În beneficiul acestora, membrii APAPR administrează active în valoare totala de 2,5 miliarde euro, iar cei ai AAF de 3,9 miliarde euro. În acelaşi timp, membrii UNSAR subscriu anual prime brute de asigurare de circa 1,6 miliarde euro şi administrează active de peste 3,68 miliarde euro.
Sursa: Agerpres