Ministerul Sănătăţii a organizat, la solicitarea ADRFR, o dezbatere publică a proiectului de ordin pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice.

„În primul rând, în textul normelor se spune: grila de inspecţie este elaborată de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Noi suntem de părere că autorizarea şi, respectiv, grila după care se face inspecţia în vederea autorizării sau neautorizării farmaciilor ar trebui să fie unitară şi, deci, practic, unică la nivel de ţară. Să fie o grilă unitară elaborată şi aprobată de Ministerul Sănătăţii”, a spus Popescu.

El a vorbit şi despre amplasarea farmaciilor în cadrul spitalelor publice şi private.

„La articolul 16 din norme se spune că este interzisă amplasarea farmaciei comunitare în clădirea spitalelor publice sau private, respectiv în curtea spitalelor şi aşa mai departe. Ştiu că legea prevedea interdicţia de a avea farmacii în curtea spitalelor publice şi până acum. Ştim cu toţii că, în condiţiile în care funcţionează spitalele din România, existenţa unei farmacii cât mai aproape de pacienţii de spitale este bine-venită. Sunt multiple situaţii în care pacienţii trebuie să îşi cumpere fie medicamente, fie alte dispozitive şi în cazul celor care au probleme de mobilitate este chiar foarte util să fie acolo. Pe de altă parte, interdicţia de a avea farmacii în clădirea spitalelor private – nu vedem de ce nu ar putea să existe o farmacie în curtea unui spital privat cu atât mai mult cu cât prin lege până acum era stipulat clar că se poate în condiţiile în care spitalul respectiv nu are farmacie de circuit închis. (…) Credem că este o prevedere care nu face altceva decât, pe lângă limitarea unor drepturi ale spitalului privat, să afecteze pacienţii. Credem că ar trebui să rămânem în situaţia în care ne aflăm până acum cu legea – interzicem existenţa farmaciilor în incinta spitalelor publice”, a susţinut Popescu, potrivit Agerpres.

Totodată, el s-a referit la condiţiile în care se poate suspenda voluntar activitatea farmaciilor.

 

„Am văzut că încă din lege s-a eliminat posibilitatea suspendării voluntare a activităţii de până la 60 de zile, însă suspendarea până la 180 de zile care necesită aprobarea Ministerului Sănătăţii are câteva probleme. (…) Legea este inaplicabilă din mai multe puncte de vedere, în sensul în care cererea de suspendare a activităţii trebuie făcută cu cinci zile înainte de momentul la care vrei să se întâmple suspendarea, ceea ce în cazuri normale, în care poţi să anticipezi că se vor întâmpla anumite evenimente care să conducă la cererea de suspendare, este ok. Dar, dacă o să aibă loc un incendiu sau dacă se întâmplă alte lucruri inclusiv îşi dau demisia intempestiv angajaţii, sunt multe cazuri în care, deşi legea spune că ar trebui ca cererea să se poată face cu cinci zile înainte, este evident că este imposibil. Dar, mai important decât asta, este vorba despre faptul că, după ce s-a suspendat activitatea, trebuie depuse documentele care să arate că se întrunesc condiţiile reluării activităţii cu minimum 60 de zile înainte de expirarea termenului de 180 de zile”, a arătat reprezentantul Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România.

Secretarul de stat Octavian Alexandrescu a susţinut că Ministerul Sănătăţii vrea să se asigure că în momentul în care normele privind funcţionarea farmaciilor vor fi publicate în Monitorul Oficial vor ajuta la desfăşurarea activităţii şi nu vor încurca.