Diferența de teren în suprafață de 4.689 mp (măsurată) respectiv 4.668 mp (din acte) înscris în cartea funciară 56316 /Botosani, cu nr. cad. 56316, pe care este construită clădirea Complexului Comercial Uvertura Mall Botoșani, nu face obiectul vânzării, nefiind proprietatea societății debitoare – Contract de concesiune nr. 3398/30.11.2006 cu Consiliul Local al Municipiul Botoșani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 12.10.2017, ora 15.00, la sediul procesul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

 

Ofertanții vor depune la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, cu cel puţin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucratoare), toate documentele specificate în publicația de vânzare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi  anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail [email protected] intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceavadin mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 13.00, până pe data de 12.10.2017 ora 11.00, în baza unei programări prealabile (24 de ore).

Relaţii suplimentare se pot obţine:

– Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava la telefoanele: 0232-243.864    0757-545.545.

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava

Asociat coordonator,                                                                                 Manager de caz,

practician în insolvență, Liliala Crăciunaș                                     practician în insolvență, Lucian Andronic