Românii care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare puteau să-și plătească retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani prin încheierea contractelor cu casele teritoriale de pensii până la finele anului 2018. Deși este vorba de o posibilitate temporară, noua lege a pensiilor o va introduce în 2021 ca opțiune permanent accesibilă.
 
Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public a intrat în vigoare pe 27 octombrie 2016. În esență, prevederile oferă cetățenilor posibilitatea legală de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani în care n-au avut calitatea de asigurat în sistemul public (sau în alte sisteme autohtone) de pensii.
 
„Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (…) și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia”, scrie în lege, fiind subliniat că facilitatea nu vizează persoanele pentru care asigurarea în sistemul public de pensii era obligatorie, potrivit avocat.net.
 
Plățile retroactive se pot face până la data de 31 decembrie 2018, după ce termenul inițial a fost prelungit de două ori până acum – prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2017 și prin Legea nr 238/2017. Practic, în lipsa acestor extinderi a perioadei de plăți retroactive, cetățenii ar fi putut să achite contribuția la pensii doar până pe 27 aprilie 2017, respectiv până pe 31 decembrie 2017.
 
Plata se face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani. Vârsta standard de pensionare este, potrivit Legii nr. 263/2010, vârsta stabilită de lege la care bărbații și femeile pot obține pensia pentru limită de vârstă. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei (la femei, atingerea vârstei se face prin creșteri eșalonate până în ianuarie 2030).
 
Plata retroactivă a contribuției poate fi făcută fie într-o singură tranșă, fie în mai multe tranșe lunare. Mai exact, achitarea eșalonată trebuie făcută în perioada 27 octombrie 2016 – 31 decembrie 2018. Plata se poate face, în numerar, prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de legislație, la casieria casei de pensii de la domiciliul persoanei interesate.