Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordate catre PLAYMARK NATION PVM SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 130/31.07.2020; contract de finantare nr M2-299 din 22.12.2020:

Numele beneficiarului: SC PLAYMARK NATION PVM SRL

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Numele Organismului Intermediar: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

Valoarea totala a proiectului: 75992,63 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 66080,55 lei

Obiectivul general al proiectului: Ajutor de stat sub forma de granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020

Data incepere: 22.12.2020

Data finalizare: 22.12.2021

SC PLAYMARK NATION PVM SRL  anunta inceperea activitatilor in cadrul proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020, contract de finantare nr M2-299 din 22.12.2020 ce va fi derulat in Municipiul Curtea de Arges.

Persoana de contact: Razvan George Pandilica – administrator, tel: 0721.527.353, e-mail: [email protected]