Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordate catre PLAYER LYO SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 130/31.07.2020; contract de finantare nr M2-1765 din 08.01.2021:

Numele beneficiarului: SC PLAYER LYO SRL

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Numele Organismului Intermediar: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

Valoarea totala a proiectului: 834.813,75 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 725.925 lei

Obiectivul general al proiectului: Ajutor de stat sub forma de granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020

Data incepere: 08.01.2021

Data finalizare: 08.01.2022

SC PLAYER LYO SRL  anunta inceperea activitatilor in cadrul proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020, contract de finantare nr M2-1765 din 08.01.2021 ce va fi derulat in Municipiul Curtea de Arges.

Persoana de contact: Pandilica Florin Ionut  – administrator, tel: 0720.880.266, e-mail: [email protected]