În 2015, comparativ cu anul precedent, suprafaţa cultivată a scăzut la cereale pentru boabe, sfeclă de zahăr şi cartofi. Producţia agricolă vegetală a scăzut la majoritatea grupelor de culturi, cu excepţia grupei de leguminoase pentru boabe.

Scăderi s-au înregistat în rândul suprafețelor cultivate cu grâu. Astfel, suprafața totală cultivată cu grâu s-a redus cu 3,3%, față de 2014. În ceea ce privește producția, aceasta a scăzut cel mai mult în cazul sfeclei de zahăr (-27,9%), a porumbului (-26%), a cartofilor (-21%).  Suprafaţa şi producţia de fructe din livezi au scăzut cu 3,5%, respectiv cu 8,1%.

Au exista și creșteri. Suprafața cultivată cu porumb s-a majorat cu 0,6% în 2015, față de de 2014. Totodată, producţia de grâu a crescut cu 3,5%, datorită randamentului la hectar (+7,0%). Producţia de struguri a crescut cu 2,3%, atât la plantaţiile de vii altoite (+3,0%) cât şi la plantaţiile de vii  hibride (+1,3%).