Banca centrală a înregistrat un profit operaţional în sumă de 895,16 milioane de lei, cu 29,5% sub profitul operaţional al anului anterior (1,27 miliarde de lei). 

De asemenea, au fost înregistrate cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluare aferente activelor şi pasivelor în valută la 31 decembrie 2015 în sumă de 111,7 milioane de lei, cu 25,4% mai mici decât valoarea acestora la 31 decembrie 2014 (149,67 milioane de lei), transmite Agerpres. 

'Capitalul propriu, respectiv activele nete ale Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie 2015, s-a menţinut la o valoare pozitivă semnificativă (16,18 miliarde de lei), cu 5,9% peste valoarea la 31 decembrie 2014, reflectând poziţia financiară sustenabilă a băncii centrale', se menţionează în raport. 

Structura bilanţieră la 31 decembrie 2015 arată faptul că 98,6% din totalul activelor BNR sunt reprezentate de activele externe. În acelaşi timp, 22,4% din total pasive reprezintă disponibilităţi atrase de BNR de la instituţiile de credit sub forma rezervelor minime obligatorii, 31,7% reprezintă numerar în circulaţie, 22,3% – disponibilităţile Trezoreriei statului la Banca Naţională a României, iar 0,3% din total pasive reprezintă soldul rămas de rambursat din împrumutul acordat de Fondul Monetar Internaţional, se menţionează în raport.