Pentru 2018, Autoritatea Veterinară are prevăzută o alocare bugetară de 703,818 de milioane de lei, pentru 2019 de 703,910 de milioane de lei, iar pentru 2020 de 704,343 de milioane de lei.

Cheltuielile curente ale ANSVSA din bugetul de stat se ridică în acest an la 683,233 milioane de lei, în creştere cu 8,5% faţă de anul trecut, din care cele cu personalul reprezintă 27,27 milioane de lei (+4,05%). Pentru cheltuielile salariale în bani sunt prevăzute 22 de milioane de lei, în plus cu 3,17% faţă de 2016.

Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost prevăzute de la bugetul de stat 28 de milioane de lei, în creştere cu 101,82% comparativ cu cele 13,874 milioane de lei alocate anul trecut. Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2017, fondurile externe nerambursabile prevăzut pentru acest an sunt mai mici cu 56,67% faţă de 2016, totalizând 302 milioane de lei.

Veniturile proprii ale ANSVSA se ridică, conform estimărilor din proiect, la 9,91 milioane de lei pentru acest an, ceea ce reprezintă o majorare cu 34,34% faţă de cele 7,37 milioane de lei obţinute în anul 2016. În programul pentru investiţii publice, Autoritatea Veterinară are un buget de 14,69 de milioane de lei, din care 13,611 milioane de lei de la bugetul de stat, în scădere de la 18,09 milioane de lei în 2016.

Sistemul veterinar de stat este organizat ca sistem piramidal fiind reprezentat la nivel central de ANSVSA, care organizează activitatea veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe întreg teritoriul ţării după o concepţie unitară care să asigure apărarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice şi protecţia mediului.

Priorităţile strategice pe termen mediu ale ANSVSA sunt: transpunerea legislativă a acquis-ului veterinar şi cel referitor la siguranţa alimentelor în legislaţia naţională şi totodată implementarea deplină şi efectivă a acestuia, modernizarea şi dezvoltarea laboratoarelor sanitare veterinare, atât a celor de origine animală cât şi a celor vegetale, identificarea şi înregistrarea animalelor, controale veterinare ale animalelor vii şi a produselor de origine animală care intră în comunitate din ţările terţe, măsuri de control al bolilor la animale, protecţia sănătăţii publice în unităţile de lapte şi produse din lapte, programul naţional de instruire în domeniul siguranţei alimentelor.Agerpres