Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunţat, marţi, 20 decembrie, că a amendat Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) cu 13.000 de lei pentru neimplementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice propuse anterior de Autoritate în urma evaluării privind riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor.

„Autoritatea Naţională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii noiembrie o investigaţie la operatorul Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi a constatat încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) coroborat cu art. 14 alin. (1) şi art. 13 alin. (4) din Legea 190/2018. Operatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 13.000 lei.”, a relatat ANSPDCP într-un comunicat.

Investigaţia a fost demarată pentru verificarea îndeplinirii de către ANRP a măsurilor de remediere dispuse anterior acestui operator, printr-un proces-verbal de constatare/sancţionare a contravenţiilor din septembrie, a arătat sursa citată.

În acest context, prin procesul verbal anterior, operatorul ANRP a fost sancţionat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 din RGPD, fiind obligat, totodată, prin planul de remediere, ca în termen de 20 de zile să asigure conformitatea cu dispoziţiile RGPD a operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv a celor efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video, prin implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor (de ex. proceduri de lucru referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi măsuri privind instruirea periodică a persoanelor care acţionează sub autoritatea sa, referitor la obligaţiile ce le revin conform prevederilor RGPD şi la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii), se mai precizează în comunicatul de presă.

Autorităţilor publice li se pot aplica avertismente însoţite de planuri de remediere

„Întrucât operatorul nu a comunicat măsurile luate, în luna noiembrie, s-a efectuat o nouă investigaţie la ANRP cu privire la îndeplinirea măsurilor prevăzute în planul de remediere anexă la procesul-verbal din septembrie. În cadrul acesteia, reprezentanţii operatorului au declarat că documente precum „Regulament supraveghere video 2022.docx” sau „Procedura de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal” nu au fost aprobate şi ca atare nu au fost aduse la cunoştinţa personalului din subordinea ANRP care prelucrează date. Totodată, reprezentanţii operatorului au susţinut că nu au avut loc instruiri periodice ale persoanelor care acţionează sub autoritatea ANRP.”, a conchis sursa citată.

Conform ANSPDCP, s-a constatat că ANRP nu a dus la îndeplinire măsurile prevăzute în planul de măsuri stabilit de Autoritate, încălcând astfel prevederile art. 14 alin. (7) coroborat cu art. 14 alin. (1) şi art. 13 alin. (4) din Legea 190/2018.

Așadar, ANSPDCP atrage atenţia că, în aplicarea Legii 190/2018, autorităţilor publice li se pot aplica avertismente însoţite de planuri de remediere, iar dacă acestea nu aduc la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, instituţia poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a plătit amenda contravenţională.