"Transelectrica a fost certificată anterior de ANRE, prin Ordinul ANRE nr. 71/2014, ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului 'operator de sistem independent'. Având în vedere opinia Comisiei Europene exprimată cu ocazia acelei certificări, potrivit căreia 'modelul ISO nu este cel mai potrivit pentru a fi aplicat societăţii Transelectrica' şi că 'separarea drepturilor de proprietate în cadrul statului ar constitui o opţiune mai adecvată pentru a asigura separarea efectivă a activităţilor de transport de interesele statului în materie de furnizare şi generare de energie electrică' şi ca urmare a modificărilor legislative determinate de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/17.12.2014, Transelectrica a solicitat ANRE reluarea procedurii de certificare potrivit modelului "de separare a proprietăţii", se arată în comunicat. 

Din analiza modificărilor legislative, ANRE a constatat că Transelectrica se încadrează în situaţia în care pot fi analizate condiţiile de certificare prin raportare la modelul de separare a proprietăţii. 

Decizia, împreună cu documentele care au stat la baza aprobării ei, a fost notificată la Comisia Europeană. Comisia Europeană a examinat documentele primite şi a emis avizul final din 12.10.2015. Această decizie nu are impact asupra costurilor sau tarifelor plătite de consumatorii finali, au subliniat oficialii ANRE. 

Prin Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE a fost reglementată necesitatea separării efective a activităţilor de producţie sau de furnizare de activităţile de transport şi de sistem. Astfel, s-a prevăzut că separarea proprietăţii reprezintă o modalitate eficace şi sigură de soluţionare a conflictului de interese inerent între producători, furnizori şi operatori de transport şi de sistem. 

Transelectrica este deţinută de Ministerul Economiei (58,6%), în timp ce producţia de energie se află în subordinea Ministerului Energiei. 

AGERPRES