Conform modificărilor propuse personalul ANPC se va ocupa cu proceduri intermediari de credite, recuperare creanțe și creditori nonfinanciari. De asemenea, personalul direcției de insolvență a persoanelor fizice, are statut de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii şi este salarizat în conformitate cu legislația aplicabilă personalului contractual din administraţia publică.

Numărul maxim de posturi aprobat este de 940, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 397, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543.

Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 13 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.  Autoritatea are în dotare 120 autoturisme operative pentru supraveghere, control, investigaţii, proceduri insolvența persoanelor fizice și intermediari de credite.