Amendamentul adoptat de deputaţi la art. 89 din OUG 50/2010 are patru aliniate. Primul aliniat prevede că, odată cu aplicarea sancţiunii amendă contravenţională, agentul constatator poate propune una dintre următoarele măsuri complementare: suspendarea derulării campaniei publicitare care încalcă prevederile art. 8 şi 9, până la intrarea în legalitate sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile.

Măsura complementară propusă pentru a fi aplicată se dispune prin ordin emis de conducătorul ANPC, prevede aliniatul 2, iar aliniatul 3 precizează că acest ordin poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Potrivit ultimului aliniat, creditorii sunt obligaţi să informeze Banca Naţională a României în termen de două zile lucrătoare despre sancţiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru încălcarea dispoziţiilor OUG 50/2010.

Acest amendament modifică textul iniţial al art. 89 din OUG 50/2010 privind contractele de credite pentru consumatori, care, iniţial, permitea ANPC să suspende activitatea de creditare a băncilor odată cu aplicarea sancţiunii amendă contravenţională, până la intrarea acestora în legalitate şi/sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile.