Inspectorii au descoperit că nu erau respectate prevederile actelor normative privind modul de asigurare a calităţii serviciilor prestate în spaţiile de educare, instruire şi de joacă ale copiilor, precum şi a calităţii hranei pentru copii.
Au fost verificate 26.000 kg de produse alimentare, 730 kg prezentând nereguli.

Pentru încălcarea reglementarilor privind protecţia consumatorilor, au fost aplicate 62 amenzi contravenţionale, în valoare de 238.000 lei şi 245 avertismente.

Au fost oprite definitiv de la utilizare 114 kg de produse alimentare, alte 550 kg cu probleme de informare-etichetare au fost oprite temporar de la utilizare, până la remedierea deficienţelor.

Unele grădiniţe solicitau plata în avans a taxei de şcolarizare

De asemenea, a fost verificată existenţa contractelor de prestări servicii de învăţământ preşcolar încheiate între conducerea grădiniţelor şi părinţi. S-a constatat că unele gradinite solicitau plata în avans a taxei de şcolarizare, pentru întârziere fiind percepute penalităţi de 0,1% şi chiar exmatricularea copilului.

În alte contracte nu erau precizate serviciile incluse pentru programul scurt şi pentru programul prelungit precum şi neprecizarea sumei stabilite pentru hrana copiilor.

În situaţia disciplinelor opţionale, pentru care părinţii plătesc separat, s-a constatat lipsa contractelor sau că unele contracte nu conţineau lista activităţilor incluse şi nici preţul aferent acestora.

SURSA: ANPC