Agenţia Naţională de Integritate a constatat faptul că Sergiu Andon, în calitate de deputat, se află în stare de incompatibilitate, întrucât a acordat, în calitate de avocat, asistenţă juridică unui învinuit într-o cauză penală privind o infracţiune prevăzută de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul lui Florin Costin Pâslaru, raportul prin care s-a constatat conflictul de interese în cazul deputatului PSD, pe motiv că și-a angajat fiul la cabinetul parlamentar, a rămas definitiv prin necontestare.
ANI precizează că, în conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (3) din Legea nr.176/2010:„(3) Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune”.