Conform unui comunicat al autorităţii, şi compania Nova Media îşi depusese dosarul de participare la licitaţie, dar a fost descalificată întrucât nu a îndeplinit condiţiile impuse prin caietul de sarcini.

Până la data de 13 mai 2015, comisia de licitaţie va anunţa câştigătorii în urma ofertelor iniţiale depuse şi, dacă este necesar, să fie organizate runde de licitaţie.

În cadrul licitaţiei sunt disponibile două multiplexuri naţionale, 31 de multiplexuri regionale şi 19 multiplexuri locale de televiziune digitală terestră.

Aşa cum a fost stabilit prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră aprobată de Guvernul României, alocarea multiplexurilor se face prin procedură de selecţie competitivă. Aceasta presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziţioneze. În funcţie de existenţa sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitaţia poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depăşeşte oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale.

După ce se stabilesc câştigătorii şi preţurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitaţia poate continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuşi să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitaţiei pentru fiecare din cele două multiplexuri naţionale este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale şi locale aceasta variază între 1.000 de euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ şi 10.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unui judeţ din categoria E, conform clasificării din caietul de sarcini.

Taxele de licenţă au fost stabilite de Guvern în luna februarie 2014.

Prin intermediul fiecărui multiplex naţional se vor putea furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii ţări, în timp ce multiplexurile regionale şi locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un judeţ, respectiv o localitate. Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

În luna iunie 2014, s-a finalizat prima licitaţie pentru acordarea multiplexurilor digitale naţionale, în urma căreia au fost alocate trei multiplexuri naţionale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, compania câştigând multiplexul acordat condiţionat "free to air" şi alte două multiplexuri din banda UHF contra sumei de 1.020.002 euro, reprezentând taxă de licenţă.

Alte nouă multiplexuri digitale regionale au fost adjudecate în urma unei licitaţii ce s-a finalizat în luna februarie 2015. Companiile câştigătoare au fost: Regal – care şi-a adjudecat un multiplex regional (Râmnicu Vâlcea) pentru suma de 8.010 euro, Cargo Sped – care a câştigat un multiplex regional (Sibiu) pentru care va achita suma de 8.001 euro, 2K Telecom – care şi-a adjudecat cinci multiplexuri regionale (patru în Bucureşti şi unul în Ploieşti) pentru care va achita suma de 52.000 euro, compania Radio M Plus – care a obţinut un multiplex regional (Iaşi), contra unei sume de 10.000 euro, şi Digital Video Broadcast – care şi-a adjudecat un multiplex regional (Satu Mare) pentru suma de 8.000 euro.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

AGERPRES