Conform deciziei menţionate, Romtelecom putea utiliza aceste numere până la data de 19 octombrie 2012, aceasta fiind o măsură tranzitorie care asigura accesul utilizatorilor la informaţiile privind ora exactă (1958) şi informaţii diverse (1951) până la migrarea conţinutului furnizat prin aceste numere către noi numere ce ar fi urmat a fi deschise spre alocare.
În vederea stabilirii unor resurse de numerotaţie adecvate furnizării unor servicii de tipul celor oferite pe numerele 1958 şi 1951, ANCOM a luat în calcul şi a analizat mai multe opţiuni. În cadrul acestei analize s-a avut în vedere şi numerotaţia scurtă de forma 19vx(y) care, potrivit Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010 este destinată furnizării serviciilor de interes public la nivel naţional. În plus, în perioada acestei analize, ANCOM a constatat un grad relativ scăzut de interes al furnizorilor pentru aceste numere.
Ţinând cont de toate aceste elemente, Autoritatea pregăteşte în prezent un proiect de decizie care va propune ca în cadrul numerotaţiei de forma 19vx(y) să fie permisă şi furnizarea unor servicii de informaţii de interes general, dar la un tarif mai mare decât cel perceput pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel naţional.

Deschiderea pentru alocare a unor noi domenii de numere, precum şi modificarea condiţiilor de utilizare a numerotaţiei deja deschise pentru alocare impun şi modificarea legislaţiei secundare privind cadrul general de reglementare a alocării şi utilizării resurselor de numerotaţie. În acelaşi timp, intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012 reclamă, de asemenea, o serie de intervenţii la nivelul legislaţiei secundare aplicabile resurselor de numerotaţie, respectiv resurselor tehnice. Toate aceste modificări necesită o perioadă de consultare mai lungă şi, cel mai probabil, mai multe runde de dezbateri cu furnizorii. ANCOM estimează că procedura de consultare şi adoptare a acestui set de decizii se va finaliza spre sfârşitul anului.