Modificarea şi completarea acestor decizii se realizează ca urmare a intrării în vigoare a noului cadru legislativ primar din domeniul comunicaţiilor electronice şi se referă la Planul Naţional de Numerotaţie (PNN), la procedura de solicitare şi emitere a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie, respectiv procedura de alocare şi utilizare a unor resurse tehnice de numerotaţie, precum şi la condiţiile de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 19vx(y)  sau 118(xyz).

Referitor la PNN, ANCOM propune modificarea statutului numerelor scurte de forma 12vx(y), 14vx(y) şi 15vx(y), precum şi introducerea unor noi categorii de numere naţionale scurte de forma 83vx(y), 84vx(y), 88vx, 96vx(y) – 99vx(y). Acestea vor putea fi utilizate pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea, dar şi pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată. De asemenea, se propune ca domeniul de numerotaţie 0Z=06 să fie utilizat pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile ca urmare a gradului ridicat de utilizare a numerotaţiei din domeniul 0Z=07 şi a dezvoltării serviciilor de comunicaţii electronice la puncte mobile.