Modelele de calculaţie a costurilor care fac obiectul prezentei consultări sunt dezvoltate în vederea implementării obligaţiei privind fundamentarea în funcţie de costuri a tarifelor unor servicii de comunicaţii furnizate la nivel de gros în România, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare.

Modelele de calculaţie a costurilor au fost elaborate de ANCOM cu sprijinul TERA Consultants şi în urma consultării grupului de lucru format cu participarea industriei de comunicaţii electronice, în cadrul căruia s-a stabilit cadrul conceptual utilizat pentru elaborarea propriu-zisă a modelelor. Pe baza acestui cadru conceptual, s-a construit structura modelelor şi au fost colectate de la furnizori, prelucrate şi verificate informaţiile necesare populării acestor modele.

În elaborarea acestor modele de calculaţie, ANCOM a luat în calcul evoluţiile tehnologice şi ale pieţei comunicaţiilor electronice din România, precum şi Recomandarea Comisiei Europene din anul 2009, care stabileşte o platformă comună pentru armonizarea principiilor de calculaţie a costurilor serviciilor de terminare apeluri la puncte fixe şi mobile în statele membre.

Modelele supuse consultării publice sunt însoţite de documentaţii detaliate care permit înţelegerea structurilor, funcţionalităţilor şi tipurilor de informaţii utilizate. Din modelele supuse consultării publice, precum şi din documentaţiile care le însoţesc, au fost eliminate informaţiile sensibile din punct de vedere comercial.