În laborator se vor măsura, printre altele, emisiile de curent armonic, fluctuațiile de tensiune, perturbațiile radiate, rata de absorbție specifică și puterea perturbatoare. 

“Laboratorul ANCOM este dotat cu tehnologie de ultimă generație și dispune de camere  ecranate și o cameră semi-anecoică performantă în care vor fi realizate măsurări ale emisiilor electromagnetice produse de aparatele electrice și electronice pe care le folosim zilnic și teste de imunitate privind funcționarea acestora în diferite condiții. Un astfel de laborator este un mijloc absolut necesar pentru verificarea conformităţii tehnice a acestor aparate și era timpul ca specialiștii ANCOM să poată realiza propriile măsurări”, a declarat Cătălin Marinescu, președintele ANCOM, cu ocazia punerii în funcțiune a laboratorului pentru încercări de compatibilitate electromagnetică.

Prin intermediul laboratorului, ANCOM va putea să verifice direct dacă produsele aflate la vânzare sau în uz respectă dispozițiile directivelor europene în vigoare în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică, protecţia sănătăţii şi siguranţa utilizatorului şi a oricărei alte persoane. Aceste măsurări se vor face conform planului anual de control al ANCOM sau ca urmare a unor plângeri sau sesizări ale furnizorilor de servicii și rețele de comunicații, laboratorul ANCOM fiind proiectat exclusiv pentru măsurările necesare activității de control al pieței.

Laboratorul nu va fi utilizat pentru măsurări la cerere

Laboratorul pentru încercări de compatibilitate electromagnetică este unul dintre cele mai importante proiecte ale autorității din ultimii ani, investiția ridicându-se la peste 14, 6 milioane de lei, respectiv 3,28 milioane de Euro. Realizarea laboratorului a presupus proiectarea şi construcția, precum şi furnizarea, instalarea şi integrarea echipamentelor specifice, dar şi instruirea celor 12 ingineri ai ANCOM care vor realiza măsurări. Contractul pentru realizarea laboratorului a fost atribuit prin licitație publică care a fost câștigată de Asocierea dintre S.C. COMTEST S.R.L. şi S.C. THERMO FIX S.R.L.

Intrarea pe piaţa europeană a produselor electrice și electronice este liberă și nu este necesară obținerea unei certificări sau omologări anterior introducerii pe piaţă. Producătorul are însă obligația de a verifica conformitatea produselor în cadrul unor laboratoare acreditate şi de a pune la dispoziţia autorităţilor din ţările europene în care îşi distribuie produsele suficiente dovezi că acestea respectă cerințele esențiale prevăzute în legislație.

În România, conformitatea acestor produse cu Directiva Compatibilitate Electromagnetică și cu Directiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) este supravegheată de ANCOM prin verificarea documentelor care le însoţesc: declaraţia de conformitate, marcajul CE şi rapoartele de încercări privind îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute de reglementările în vigoare (referitoare la compatibilitatea electromagnetică, protecţia sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, precum şi la utilizarea eficientă a spectrului în cazul echipamentelor radio). Atunci când, în urma verificărilor administrative, pentru unele produse există prezumția de neconformitate, se verifică dacă produsul este conform cu cerinţele esenţiale prin măsurări în laborator. Dacă echipamentele verificate nu sunt conforme, ANCOM cere producătorului sau importatorului aducerea produsului în stare de conformitate sau retragerea de pe piață. ANCOM poate, de asemenea, aplica amenzi contravenționale.