Contribuţii obligatorii

Din 2016, contribuţia de asigurări sociale (CAS) devine obligatorie pentru toate Persoanele Fizice Autorizate (PFA), chiar dacă au sau nu salariu, pensie sau indemnizaţii. CAS de 10,5% se va plăti la venitul net efectiv realizat, şi nu ca în prezent la o bază aleasă de PFA, dar nu la mai puţin de 35% din salariul mediu brut lunar. Prin urmare, dacă acum PFA trebuie să achite CAS, întrucât nu are alte venituri (de tipul salariu, pensie, şomaj etc), de 10,5% calculată la 35% din salariul mediu brut (respectiv la 35% din 2.415 lei, adică 10,5% din 845 lei pe lună), de anul viitor va achita 10,5% din venitul efectiv realizat. În schimb, dacă venitul net efectiv realizat e sub 35% din salariul mediu brut lunar, CAS se va calcula la această sumă.

Astfel, rata de taxare este de 21,5%, acum, însemnând 16% (impozit pe venit) plus 5,5% (contribuţia de asigurări de sănătate). Din 2016 va urca la 32%, însemnând 21,5% plus 10,5%.

Salariul mediu brut de anul viitor anunţat de Comisia de Prognoză este de 2.755 lei. În acest caz, lunar , PFA vor plăti cel puţin CAS de 10,5% la 35% din acest salariu (35%*2755 lei = 964 lei). Efcetiv, suma minimă pentru CAS va fi de 101 lei lunar.

Pe de altă parte, plata CAS este plafonată lunar la cinci salarii medii brute (13.775 lei lunar), însă puţine PFA au şanse să îl depăşească. PFA poate opta pentru plata integrală a CAS de 26,3%, având în vedere că CAS de 10,5% asigură o treime din stagiul de cotizare.

Exemplu

În prezent, la un venit net lunar de 1.000 lei, PFA care are si alte venituri (salariu, pensie etc) plăteşte impozit pe venit de 190 lei şi CASS de 69 lei, în total 259 lei. În 2016, va plăti suplimentar 105 lei pentru CAS.

Impozite mai mari pe proprietate

De anul viitor, PFA care sunt înregistrate în casele proprietate personal riscă impozit pentru acestea de până la de 20 de ori mai mari. Dacă, în prezent, cota de impozit pe clădire pentru persoane fizice este de 0,1% calculată la o valoare impozabilă modică, stabilită de primărie (cea mai mare va fi, în 2016,1.000 lei mp în marile oraşe, zone centrale). De anul viitor, cota va fi în funcţie de destinaţia clădirii. În cazul în care la adresă este înregistrată o firmă sau o PFA, atunci cota va fi similară cu cea plătită de persoanele juridice, în acest moment. Consiile locale vor putea alege o cotă între 0,2% şi 1,3% care se va calcula la valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, în caz contrar, cota fiind de 2% la valoarea impozabilă stabilită pentru clădiri rezidenţiale.

Dacă vor avea activitatea la sediu sau îşi vor înregistra cheltuielile, PFA vor plăti impozitul ca pentru clădiri nerezidenţiale. De exemplu, pentru un apartament de 3 camere în Bucureşti în zonă centrală este de 243 lei, acum, şi ar putea ajunge la 5.850 lei, în 2016, în cazul în care Consiliul local va alege cota maximă (aşa cum a decis, în ultimii ani, pentru persoane juridice), adică 1,3% la o  valoare impozabilă de 4.500 lei, de exemplu.

Despre impozitarea clădirilor, în 2016, Capital a scris în detaliu aici:

Ce urmează? Risc de reîncadrare ca salarii şi penalităţi duble

De anul viitor, Codul fiscal prevede şi criterii noi pentru tratamentul fiscal al activităţilor independente. PFA trebuie să îndeplinească cel puţin patru din cele şapte condiţii pentru ca veniturile să nu fie reîncadrate, în cazul unui control fiscal, ca salarii, cu plata tuturor taxelor şi contribuţiilor, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere. Iar acestea din urmă nu sunt deloc de neglijat. Din 2016, se aplică şi o nouă penalitate de nedeclarare care ajunge la 29,2% pe an (0,08% pe zi). În prezent, accesoriile totale sunt de 18,25% pe an, iar, din 2016, vor fi de 40,15%. Cele şapte criterii sunt:

  • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
  • riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfașoară activitatea;
  • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
  • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
  • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfașurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Limitare la autorizare

Totodată, un proiect de lege care vizează PFA este în Camera deputaţilor şi prevede limitarea autorizării la trei clase activitate. PFA ar trebui, în cazul în care legea va fi votată, să îşi actualizeze clasele de activitate, în caz contrar urmând să fie radiate de la registrul comerţului. Alte modificări sunt: PFA nu vor putea să mai colaboreze cu persoane fizice, ci trebuie să aibă relaţii contractuale cu acestea şi, de asemenea, să aibă maximum trei angajaţi.

De ce nu le plac autorităţilor PFA-urile?

Potrivit datelor ANAF, 560 mii de PFA şi 466 mii de microîntreprinderi erau active fiscal, la sfârşitul lunii iunie. Autorităţile au spus, de-a lungul timpului, că PFA sunt frecvent folosite ca vehicule de plată mascată a salariilor. Opţiunea nu ar fi deloc surprinzătoare, din moment ce procentul de impozitare la venitul net al salariilor este de circa 75%, iar al PFA este de circa 25%, în acest moment (si scade chiar la câteva procente dacă se plătesc taxele la normă de venit, iar venitul real este mare comparativ cu norma).

O portiţă pentru PFA

O portiţă pentru PFA, în special pentru cele cu venituri mari care plătesc în sistem real, ar putea fi microîntreprinderea, mai ales că, de anul viitor, pentru una nou înfiinţată, cota de impozit pe venit este de 1%, pentru primii doi ani. Alte obligaţii vor fi: să aibă cel puţin un salariat, iar acţionarii/asociaţii să nu fi deţinut titluri de participare la alte persoane juridice.

Totuşi, condiţia privind salariatul este considerată îndeplinită şi dacă au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial, dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi sau dacă au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut. Taxele pentru un salariu minim, având în vedere că este anunţat să crească la 1.200 lei de la 1 ianuarie, vor fi de 600 lei lunar, în 2016.