În selecţia lunii august au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 25 iulie 2012.

Deconturile cu compensare şi restituire totalizează 1,023 miliarde lei, din care se compensează suma de 62,3 milioane lei şi se restituie suma de 961,4 milioane lei, deconturile cu compensare integrală sunt în valoare de 61,8 milioane lei, deconturile cu compensare parţială sunt în valoare de 24,9 milioane lei, iar suma de 201,8 milioane lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 961,4 milioane lei, plata efectivă a fost programată în două tranşe – pe 8 august 377,1 milioane lei, iar pe 29 august 584,3 milioane lei.