Fiscul comunică cu celelalte state pentru a evita dubla impunere, dar și pentru a preveni evaziunea fiscală.

“Având în vedere aceste aspecte, invităm contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora şi de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere şi a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri şi a Codului fiscal“, se arată într-un comunicat ANAF.

Potrivit legii, persoanele vizate sunt obligate să prezinte documente în cazul în care Fiscul le va solicita. Dacă acestea sunt emise într-o altă limbă, trebuie traduse în limba română de către traducători autorizați.

Persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe, care depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, trebuie să completeze şi să depună formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România“. Cetățenii care nu se prezintă la organul fiscal pentru clarificarea situației fiscale proprie, vor fi verificați de ANAF conform normelor prevăzute de legislația fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului internațional de informaţii.

După depunerea chestionarelor, autoritățile fiscale analizează situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentația prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale.

În vederea informării contribuabililor care au obligația depunerii acestui chestionar şi nu numai, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, ghid accesibil în secţiunea “Asistenţă contribuabili” rubrica “Ghiduri curente“.