Din totalul raportat, cea mai mare pondere a reprezentant-o TVA la importul de bunuri (41,37% – 967,60 milioane lei), la operaţiunile interne procentajul fiind de 34,25%, echivalent cu 6,3 miliarde lei.

În acelaşi timp, restituirile din TVA au fost cu 36,28% mai mari decât cele operate în anul 2010, respectiv 6.605,47 milioane lei faţă de 4.847,10 milioane lei.

În domeniul accizelor, încasările la bugetul de stat realizate în semestrul I din 2011 au fost cu 4,74% peste prevederile bugetare (8,53 miliarde lei) şi cu 26,26% (1,85 miliarde lei) mai mari faţă de cele încasate în aceeaşi perioadă a anului 2010.

Încasările din accize la produsele din tutun, care reprezintă circa 40% din totalul încasărilor din accize, au înregistrat în perioada analizată o creştere cu 40% faţă de anul trecut.

La impozitul pe profit s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 76,17 milioane lei (respectiv cu 1,46%) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, prevederile bugetare fiind realizate în proporţie de 98,13%.

Pe de altă parte, în cazul impozitului pe venit prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 95,50%, iar faţă de anul precedent s-a înregistrat o scădere a încasărilor cu 62,70 milioane lei, respectiv cu 0,7%.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat, în primul semestru din 2011, venituri bugetare în valoare de 79.082 milioane lei, cu 7% mai mari decât totalul veniturilor realizate, respectiv 74,3 milioane lei. ANAF precizează că sumele reprezentând TVA şi accize efectiv restituite au însumat 3,92 miliarde lei, iar contribuţiile la fondurile de pensii administrate privat virate de către CNPAS prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat au reprezentat 926,44 milioane lei.

Raportarea din primele şase luni ale anului în curs reprezintă un grad de realizare de 99,19% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice /MFP/.

Totalul veniturilor bugetare realizate de ANAF, în intervalul ianuarie-iunie 2011, a însumat 74,227 miliarde lei, cu 13,05%, mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2010 (65,657 miliarde lei).

Conform ANAF, programul la bugetul de stat cumulat pe primul semestru al anului a fost realizat în proporţie de 99,51%, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 se constată o creştere cu 18,34%.

Veniturile încasate la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au înregistrat, în perioada supusă analizei, o creştere cu 290,79 milioane lei, respectiv cu 4,36% faţă de primele şase luni din 2010.

De asemenea, veniturile la bugetul asigurărilor sociale de stat au crescut cu 3,89%, până la 632,29 milioane lei, comparativ cu 2010, iar suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 159,34 milioane lei mai mare faţă de cea consemnată în anul anterior.

ANAF menţionează că la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 92,34%, faţă de anul 2010 înregistrându-se o scădere cu 59,29 milioane lei, respectiv cu 8,54%.
SURSA: Agerpres